รายวิชาที่มีอยู่

แรงบันดาลใจจากประสบการณ์ของฉันจากการเป็นอาสาสมัคร ฉันอยากจะแบ่งปันเรื่องราวกับคนอื่น ๆ ทั่วโลกในแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอย่างมีความหมายและยาวนานได้อย่างไร อาสาสมัครเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ มีความสนุก และเป็นเครื่องมือที่ท้ายที่ใช้ช่วยเหลือทั้งตัวคุณเองและผู้อื่น ในทุก ๆ วัฒนธรรม แต่ละคนจะมีวิธีการรับรู้และการเข้าถึงงานอาสาสมัครแตกต่างกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่กำลังพิจารณาว่าจะเป็นอาสาสมัคร หรือคุณอาจเป็นคนหนุ่มสาวที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในการเป็นอาสาสมัครที่คุณมีให้กับผู้ที่สนใจอยากเป็นอาสาสมัครก็ตาม หลักสูตรนี้จะตอบโจทย์และให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับคุณ และคุณจะรู้ว่ากิจกรรมอาสาสมัครนี้มันมีความพิเศษอย่างแท้จริง และมันก็เปิดให้กับทุกคน

ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะร่วมค้นพบสาระสำคัญของการเป็นอาสมัครไปพร้อม ๆ กัน !

เวลาที่ผมดูโทรทัศน์ หรือเลื่อนหน้าจอเว็บไซต์ ฟังวิทยุ ผมมักรู้สึกปลาบปลื้มและรู้สึกหมดแรง เมื่อถูกถาโถมด้วยข้อมูลข่าวสารที่เลวร้าย จนกระทั่งถึงขั้นที่บางครั้งทำให้ผมตระหนกตกใจ หรือ อึ้ง จนพูดไม่ออก และบ่อยครั้งที่ถูกทำให้หวาดกลัว บางครั้ง คุณก็คงรู้สึกอย่างนี้ เช่นผมเหมือนกัน ใช่ไหม? เมื่อ 2-3 ปีก่อน ผมได้ตัดสินใจที่จะหาวิธีรับมือกับข่าวสารเหล่านี้ และพยายามหาวิธีเผชิญกับเหตุการณ์ ความยุ่งยากเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด รวมทั้งได้เรียนรู้ที่จะสร้างผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านี้ให้มีผลในทางบวกทั้งต่อตัวฉันเองและสังคม และพบว่า หนึ่งในวิธีที่จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างแน่นอนนั้น คือ การปลุกระดมเพื่อขอความสนับสนุน!! นั่นเอง

หลักสูตรออนไลน์นี้ จะดำเนินการในช่วงเวลาอันสั้น แต่จะช่วยทำให้คุณได้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และ เห็นภาพรวมของรูปแบบการปลุกระดมเพื่อขอความสนับสนุนที่หลากหลาย วิธีการใช้เครื่องมือการปลุกระดมเพื่อขอความสนับสนุนเหล่านั้น เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น หลักสูตรนี้ จะช่วยเกื้อหนุนให้คุณ ได้เข้าใจบริบทต่างๆ ที่ช่วยผลักดันให้การปลุกระดมเพื่อขอความสนับสนุนนี้ ชักนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในเชิงบวก นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นคุณสามารถสร้างพลังแห่งความสนับสนุนนี้ให้ประสบผลสัมฤทธิ์ และดึงดูดความสนใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย พร้อมกันนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ กฎเหล็กบางประการที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์การสร้างพลังแห่งความสนับสนุนของคุณบรรลุผล หลักสูตรนี้ ไม่ได้มุ่งหวังจะให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปลุกระดมเพื่อขอความสนับสนุน เพราะการจะเป็น ผู้ยิ่งใหญ่ในด้านการปลุกระดมเพื่อขอความสนับสนุนได้นั้น ล้วนต้องอาศัยประสบการณ์ส่วนตัว การค้นพบด้วยตนเอง และบทเรียนทั้งจากความล้มเหลวและความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรดังกล่าวนี้ จะเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นและให้คำแนะนำ พร้อมตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้พัฒนากิจกรรม การรณรงค์เพื่อสร้างพลังแห่งการปลุกระดมเพื่อขอความสนับสนุนของคุณ โดยช่วยให้คุณกำหนดโครงสร้างสาระของคุณเอง ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เขียนรายงานเชิงนโยบายสั้นๆ พร้อมนำเสนอคำแถลงที่เป็นสาระหลัก (Main Statements) ที่สามารถสร้างความประทับใจและเป็นแรงบันดาลใจได้

ในการดำเนินชีวิตประจำวันและตลอดระยะเวลาในการใช้ชีวิต เรามักจะมีเงื่อนไขใหม่ ๆ(Commitment) เกิดมาอยู่เสมอ มาร่วมเรียนรู้หัวข้อการศึกษานี้ไปด้วยกันกับผม เพื่อสำรวจความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence) การพึ่งพาตนเอง (Self-reliance) การเล็งเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) และการให้คุณค่ากับตนเอง (Self-worthiness)

กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในด้านการเสริมสร้างพลังใจให้กับตนเองหรือชุมชนมาก่อน ระดับการศึกษาหรือว่าใบปริญญาไม่ใช่สิ่งที่เรามุ่งให้ความสำคัญเป็นอย่างแรก แต่ความคิดสร้างสรรค์ต่างหากที่เป็นที่สำคัญ

คุณเคยรู้สึกบ้างไหมว่าคุณเหมือนเป็นคน คนเดียวที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากบางอย่างอยู่บนโลก? เคยคิดไหมว่าเหมือนคุณบ้าไปเองคนเดียวที่คิดจะพยายามเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้? หากเป็นเช่นนั้นแล้ว การช่วยเหลือสนับสนุนจากเหล่ากัลยาณมิตรจะเป็นสิ่งที่คุณสมควรได้รับ หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดของการสนับสนุนจากเพื่อนและสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือคนใกล้ตัวของคุณ คุณจะได้เรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ของการสนับสนุนกันภายในกลุ่มและวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ ๆ ไปได้ หลักสูตรนี้ยังช่วยให้คุณได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนาการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนอื่น ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งวิธีการผ่านสื่อออนไลน์ ได้โต้ตอบกันไปมาหรือพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของคุณกับเพื่อนอีกมากมายจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งต่างก็มีความมุ่งมั่นที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ไปในทางที่ดีขึ้น และเป็นคอยเป็นกำลังใจ หาแรงบันดาลใจใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกับการงานชีวิตของคุณ

หลักสูตรออนไลน์นี้ คุณจะได้รับโอกาสพิเศษที่จะได้รับคำแนะนำ (ที่นำไปใช้ได้จริงแน่นอน) จากคุณโยชิมิ โฮริอุจิ Changemaker ที่ประสบความสำเร็จในการระดมทุนอย่างเข้มแข็งให้กับโครงการเพื่อสังคมของเธอ และปัจจุบันเธอได้ก่อตั้งสมาคมคาราวานหนอนหนังสือ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรซึ่งมีพนักงานจำนวน 8 คนและผู้ที่ได้รับประโยชน์จากองค์กรอีกกว่า 1,000 คนต่อปี ที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย

ในวิดีโอสั้นทั้ง 5 ตอนนี้ คุณจะได้เรียนรู้เคล็ดลับทั้งหมดของคุณโยชิมิในการระดมทุนให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเริ่มต้นในการหาเงินทุน การสร้างแบรนด์ วิธีติดต่อ ผลกระทบที่มีต่อสังคมรวมไปถึงความยั่งยืนของงาน นอกจากนี้คุณยังสามารถพูดคุยกับคุณโยชิมิและ Changemakers อีกหลายคนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน!

หากคุณกำลังริเริ่มทำโครงการเพื่อสังคม (หรือกำลังวางแผนอยู่) และจำเป็นที่จะระดมทุนเพิ่ม มาลงเรียนหลักสูตรกันเถอะนะ!

"วัฒนธรรมมักเป็นแหล่งที่มาของความขัดแย้ง มากกว่าจะเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกัน ความแตกต่างทางวัฒนธรรมอาจเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความน่าหงุดหงิดขัดใจที่สุด ถึงขั้นวิบัติก็ว่าได้ (G. Hofstede)

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากยุคนี้เป็นยุคของโลกาภิวัตน์ และสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความหลากหลายทางชนชาติและวัฒนธรรมมากขึ้น ผู้คนในประเทศต่างๆได้เรียนรู้แนวทางทางสังคมต่างๆและมีรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไป ความสามารถในการเรียนรู้ว่าวัฒนธรรมที่ต่างกันสื่อสารกันอย่างไรนั้นได้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางปัญญาในโลกสมัยนี้

องค์กรสมัยใหม่จำนวนมากมีการขยายสาขาไปทั่วโลก ซึ่งหมายความว่าทั้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือพนักงานจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับคู่ค้า เพื่อนร่วมงาน พนักงานและอาสาสมัครจากชนชาติหรือวัฒนธรรมอื่นๆ เนื่องจากข้อความที่สำคัญในการสื่อสารอาจสูญหายไปในระหว่างการแปล ทำให้เกิดความสับสนและความอับอาย

หลักสูตรนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและประเด็นเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนา การรับรู้ และการตระหนักรู้สำนึกในคุณค่าต่อวัฒนธรรมหรือค่านิยมที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางของคุณผ่านวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งคุณสามารถร่วมเดินทางนี้ไปพร้อมกับเพื่อน พนักงาน หรืออาสาสมัครของคุณได้

หลักสูตรประกอบด้วยประเด็นและใจความที่มีความสำคัญอยู่เสมอ คุณต้องผ่านเนื้อหาเหล่านี้ไปด้วยตนเองและดำเนินงานที่ถูกกำหนดให้ลุล่วง

ในหลักสูตรนี้จะไม่มีครูหรือผู้ช่วยสอนเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่คุณสามารถตั้งคำถามได้เองที่ course forum forum.

คุณสามารถเรียนรู้หลักสูตรนี้ได้เองแบบเดี่ยวหรือจะเป็นทีมก็ได้ การพัฒนาเนื้อหาสำหรับหลักสูตรการเรียนแบบอีเลิร์นนิ่งนี้ ประกอบไปด้วย 8 บท ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจแนวคิดในการที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่ง ซึ่งจะช่วยให้คุณได้เข้าใจถึงเทคนิคและวิธีการที่ออกแบบ สร้างสรรค์เนื้อหาและหลักสูตรออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนใหม่หรือยังไม่เคยผ่านประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตรสร้างเนื้อหาสำหรับอีเลิร์นนิ่งมาก่อนก็สามารถลงเรียนได้

เราจะรับรองการจบหลักสูตรให้เมื่อคุณสามารถทำการบ้านผ่าน 7 ใน 9 ได้เสร็จสมบูรณ์

ยินดีต้อนรับ

หลักสูตรนี้จะนำเสนอวิธีสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ในการทำความเข้าใจ ความรู้ และทักษะในการทำงานร่วมกัน เพื่อสื่อสารและการเข้าถึงคนพิการและผู้ด้อยโอกาสด้วยความเห็นอกเห็นใจ ด้วยการมองเห็นและเข้าใจกับชีวิตและสถานการณ์ของพวกเขา หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อปฏิบัติต่อคนพิการด้วยความเห็นใจ เพราะมีหลายคนที่มีความต้องการและเผชิญกับความท้าทายมากมายในสังคมที่แตกต่างกัน กิจกรรมการเรียนรู้และเนื้อหาของเราได้มีการออกแบบมาอย่างรอบคอบเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในสถานการณ์และชีวิตของคนพิการได้ดียิ่งขึ้น

ในหลักสูตรนี้ คุณจะเข้าใจถึงสิ่งสำคัญที่สุดว่าคนพิการก็เหมือนกับทุกคนทั่วไป เพียงแต่พวกเขามีข้อจำกัดทางร่างกายหรืออะไรบางอย่างที่ไม่สมบูรณ์ แต่ในการมีจุดอ่อน พวกเขาก็มีจุดแข็งและคุณลักษณะอื่นๆเหมือนพวกเราทุกคน เนื้อหาการเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงตนเองมากขึ้นอีกด้วย